Strukturni fondovi/
Strukturni fondovi
Strukturni fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za reginalni razvojUlaganje u proizvodnju ekstrudirane hrane za kućne ljubimce

Dana 14.06.2017., poduzeće Tvornica dobre hrane d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Ulaganje u proizvodnju ekstrudirane hrane za kućne ljubimce“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.05.0061. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta omogućit će povećanje obujma poslovanja poduzeća kroz izgradnju proizvodno-skladišnog pogona, povećanje kapaciteta strojeva i opreme, pokretanje proizvodnje ekstrudirane hrane za kućne ljubimce i otvaranje novih radnih mjesta.

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta je doprinijeti jačanju malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj otvaranjem novih proizvodnih grana s izvoznim potencijalom. Specifični cilj projekta je ostvareno početno ulaganje u proizvodnju ekstrudirane hrane za kućne ljubimce kroz poduzeće Tvornica dobre hrane d.o.o.

Očekivani rezultati projekta

 • Izgrađen proizovodni pogon s popratnom infrastrukturom.
 • Nabavljena, instalirana i stavljena u funkciju oprema i strojevi za proizvodni pogon, skladište i transport.
 • Zaposleni i educirani radnici u proizvodnji i administraciji.


Ukupna vrijednost projekta

15.359.395,63 Kn

EU sufinanciranje projekta

5.275.066,80 Kn

Razdoblje provedbe projekta

01. lipnja 2017. – 01. travnja 2019.Kontakt osoba

Marko Škrablin
marko.skrablin@tdh.hr


Nabava

Izgradnja objekta

Predmet nabave

Izgradnja proizvodno - skladišnog prostora bruto građevinske površine 1.056,82 m2

Broj nabave

Evidencijski broj KK.03.2.1.05.0061-3 prema Planu nabave

Rok za dostavu ponuda

Rok za dostavu ponuda je 08. studeni 2017. u 10:00 sati. na adresi Tvornica dobre hrane d.o.o., Lanište 24, 10000 Zagreb.

Status natječaja

Zatvoren

Odluka o odabiru
Dokumentacija

 • Obavijest o nabavi
 • Dokumentacija za nadmetanje
 • Troškovnik
 • Prilozi
 • Ugovor
 • Građevinska dokumentacija

Postrojenje za ekstrudiranje

Predmet nabave

Integrirano postrojenje za ekstrudiranje hrane za kućne ljubimce, troškovi predavača za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci te troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja

Broj nabave

Evidencijski broj KK.03.2.1.05.0061-4 prema Planu nabave

Rok za dostavu ponuda

Rok za dostavu ponuda je 20. studeni 2017. u 10:00 sati. na adresi Tvornica dobre hrane d.o.o., Lanište 24, 10000 Zagreb.

Status natječaja

Zatvoren

Odluka o odabiru
Dokumentacija

 • Obavijest o nabavi
 • Dokumentacija za nadmetanje
 • Prilozi