Proizvedeno u Hrvatskoj

opći uvjeti

O NAMA

Mi smo TVORNICA DOBRE HRANE d.o.o., ulica Matije Gupca 78, Virovitica, OIB 25205565262 (dalje u tekstu: TDH). Želimo Vam dobrodošlicu na našu internetsku stranicu www.tdh.hr (dalje u tekstu: „internetska stranica“)!

Ovi Opći uvjeti korištenja internetske stranice (dalje u tekstu: „Opći uvjeti“) namijenjeni su svim posjetiteljima, odnosno korisnicima internetske stranice i njezinih funkcionalnosti (dalje u tekstu: „korisnik“, „Vi“, „Vaš“, „Vaše“).

Ako imate pitanja u vezi naše internetske stranice, kao i pitanja u vezi ovih Općih uvjeta, slobodno nas kontaktirajte putem elektroničke pošte na adresu info@tdh.hr.

PRIHVAĆANJE OPĆIH UVJETA

Vlasnici smo i upravljamo našom internetskom stranicom, uključujući i svim podstranicama iste, a putem koje korisnicima pružamo informacije o svojoj djelatnosti, proizvodima i aktivnostima, kao i omogućavamo korištenje određenih funkcionalnosti naše internetske stranice.

U svrhu izbjegavanja svake sumnje, spomenute podstranice ne znače i stranice na koje eventualno upućujemo putem poveznica na našoj internetskoj stranici. Naime, TDH nije vlasnik i ne upravlja internetskim stranicama na koje eventualno upućujemo putem posebnih poveznica.

Ovi Opći uvjeti predstavljaju pravno obvezujući ugovor između Vas kao korisnika internetske stranice i nas kao vlasnika iste. Ovi Opći uvjeti ujedno predstavljaju čitavi ugovor između Vas i nas, a u vezi korištenja internetske stranice. Odricanje od bilo koje odredbe Općih uvjeta ili Općih uvjeta u cijelosti nije dopušteno.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opće uvjete prije pristupanja i korištenja internetske stranice.

Pristupanjem i korištenjem internetske stranice, neovisno o načinu pristupa, smatra se da ste u potpunosti pročitali i razumjeli Opće uvjete, da ste u potpunosti upoznati i suglasni s Općim uvjetima, te da ćete internetsku stranicu koristiti u skladu s istima.

Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga, s ili bez posebne obavijesti, promijeniti ove Opće uvjete. Takve promjene ne utječu na prava i obveze nastale prije takvih promjena. Nastavkom pristupanja i korištenja internetske stranice nakon objave promijenjenih Općih uvjeta, znači da ste iste u potpunosti pročitali i razumjeli, te da ste s istima upoznati i suglasni prilikom daljnjeg pristupa i korištenja internetske stranice. Molimo Vas da redovito provjeravate Opće uvjete jer sve promjene postaju važeće danom objave na internetskoj stranici.

Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga, s ili bez posebne obavijesti, promijeniti sadržaj i funkcionalnosti internetske stranice, kao i ugasiti internetsku stranicu.

Ako niste suglasni s Općim uvjetima ili niste zadovoljni s internetskom stranicom, molimo Vas da odmah prestanete koristiti internetsku stranicu.

Ova internetska stranica nije namijenjena za korištenje osobama mlađim od 18 (osamnaest) godina.

KORIŠTENJE INTERNETSKE STRANICE

Kao korisnik internetske stranice isključivo ste i jedino odgovorni za svu opremu i troškove potrebne za pristup i korištenje internetske stranice.

Kao korisnik internetske stranice dužni ste pristupati i koristiti istu u skladu s ovim Općim uvjetima, kao i u skladu s primjenjivim propisima, posebno pravom Republike Hrvatske i Europske unije.

Internetsku stranicu, odnosno njezin sadržaj i funkcionalnosti možete koristiti isključivo u osobne i nekomercijalne svrhe.

Putem ovih Općih uvjeta TDH Vama osobno pruža opozivo, ograničeno, neekskluzivno i neprenosivo dopuštenje za korištenje internetske stranice, odnosno njezinog sadržaja i funkcionalnosti, uz uvjet Vašeg kontinuirano usklađenog postupanja s ovim Općim uvjetima.

Zabranjena ponašanja prilikom pristupa i korištenja internetske stranice uključuju, ali nisu ograničena na:

 • sudjelovanje u aktivnostima koje su nezakonite, štetne, prijeteće, nasilne, kojima se narušavaju ili ugrožavaju prava i privatnost drugih ili su na bilo koji drugi način sporne,
 • objavljivanje, prenošenje, slanje, razmjenu i svako ostalo korištenje materijala i sadržaja koji su nezakoniti, štetni, uvredljivi, vulgarni, klevetnički, kojima se narušavaju ili ugrožavaju prava i privatnost drugih ili su na bilo koji drugi način sporni,
 • lažno predstavljanje, odnosno pružanje lažnih podataka o sebi,
 • bilo kakvo korištenje prava intelektualnog vlasništva koja se nalaze na internetskoj stranici u bilo kojem obliku bez dozvole nositelja prava i suprotno primjenjivim propisima,
 • objavljivanje, prenošenje, slanje, primanje, razmjena, preuzimanje i svako ostalo korištenje bilo kojeg materijala i sadržaja s internetske stranice u bilo koju neosobnu i komercijalnu svrhu ili na bilo koji način koji nije u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta,
 • prenošenje materijala i podataka koji sadrže softverske viruse, zlonamjerne softvere, ransomware ili bilo koji drugi štetni program ili računalni kod dizajniran da negativno utječe na rad bilo kojeg softvera ili hardvera ili druge opreme,
 • bilo koje radnje kojima se narušava ili koje će dovesti do narušavanja funkcionalnost internetske stranice,
 • bilo koje radnje kojima se krši ili koje će dovesti do kršenja primjenjivog prava,
 • bilo koje radnje kojima se krši ili koje će dovesti do kršenja odredbi Općih uvjeta,
 • sve što prema mišljenju TDH šteti ili bi moglo štetiti ugledu TDH i njegovih kupaca, partnera i ostalih trećih strana s kojima je TDH povezan na bilo koji način.

U slučaju korištenja internetske stranice i postupanja na zabranjen način, TDH zadržava pravo u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijesti, uskratiti pristup internetskoj stranici, odnosno njezinim funkcionalnostima.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

TDH je vlasnik, odnosno nositelj svih prava intelektualnog vlasništva na internetskoj stranici, njezinom sadržaju, obilježjima, funkcionalnostima i materijalima objavljenima na istoj.

Prava intelektualnog vlasništva zaštićena su primjenjivim propisima Republike Hrvatske i Europske unije, ali i međunarodnim propisima i ugovorima.

Pristupom i korištenjem internetske stranice, odnosno prihvaćanjem Općih uvjeta, obvezujete se kako ćete poštivati sve primjenjive propise u vezi intelektualnog vlasništva, te kako nećete koristiti prava intelektualnog vlasništva koja se nalaze na internetskoj stranici bez dozvole nositelja prava i suprotno primjenjivim propisima.

TDH Vam ne daje nikakvo izričito ili prešutno pravo intelektualnog vlasništva na internetskoj stranici.

Strogo je zabranjeno bez izričite pisane suglasnosti TDH:

 • BILO KAKVO PREUZIMANJE, POHRANJIVANJE, REPRODUCIRANJE, KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRENOŠENJE, OBJAVLJIVANJE, MODIFICIRANJE, REVIDIRANJE, JAVNO PRIKAZIVANJE ILI MIJENJANJE NA BILO KOJI DRUGI NAČIN INTERNETSKE STRANICE I NJEZINOG SADRŽAJA,
 • na bilo koji način mijenjati papirnate ili digitalne kopije internetske stranice ili materijala objavljenih na istoj, a koje ste ispisali ili preuzeli,
 • korištenje ilustracija, fotografija, videa ili audio sekvenca ili bilo kakvih grafika odvojeno od bilo kojeg popratnog teksta,
 • brisanje ili izmjena obavijesti o pravima intelektualnog vlasništva ili drugim vlasničkim pravima iz kopija internetske stranice ili materijala objavljenih na istoj,
 • korištenje bilo kojeg dijela internetske stranice i materijala objavljenih na istoj u komercijalne svrhe, bez stjecanja dozvole od TDH,
 • korištenje obrnutog inženjeringa i svih drugih postupaka kojima se može ukrasti softverski kod internetske stranice.

Svaka upotreba internetske stranice koja nije izričito dopuštena Općim uvjetima krši Opće uvjete i može kršiti primjenjive propise u vezi intelektualnog vlasništva i drugih prava.

ODRICANJE OD JAMSTAVA I ODGOVORNOSTI TE NAKNADA ŠTETE

Internetska stranica i njezin sadržaj stavljaju Vam se na raspolaganje „kakvi jesu“ („as is“) i „kako su dostupni“ („as available“). TDH i sve povezane treće strane sa TDH, do najveće mjere dozvoljene propisima, odriču se svih jamstava, bilo iskazanih ili impliciranih, zakonskih ili bilo kojih drugih, uključujući, ali ne ograničavajući se na implicirana jamstva prodaje, nepostojanja povrede prava trećih strana i prikladnosti za određene svrhe.

Ne ograničavajući se na gore navedeno, TDH i s njim povezane treće strane, NE DAJU NIKAKVE IZJAVE ILI JAMSTVA o sljedećem:

 • da je internetska stranica, odnosno njezin sadržaj dostupan ili primjeren za upotrebu na lokacijama izvan Republike Hrvatske,
 • da će korištenje internetske stranice i njezinog sadržaja, kao i dostupnost i korištenje svih funkcionalnosti internetske stranice biti neprekinuti, bez greške i sigurni,
 • o povjerljivosti i tajnosti komunikacije, odnosno informacija, podataka ili materijala koje se prenose na ili s internetske stranice putem interneta ili bilo kojeg drugog oblika globalne komunikacijske mreže,
 • da su sve pružene informacije, podatci i materijali na internetskoj stranici točni, pouzdani i potpuni,
 • da će bilo kakve smetnje ili nedostatci u vezi internetske stranice biti popravljeni ili uklonjeni,
 • da su bilo koji softver, usluga, lokacija, poslužitelj ili elektronička komunikacija na koje je smještena ili s kojima je povezana internetska stranica na bilo koji način, bez virusa ili bez drugih štetnih komponentni,
 • da postoji odobrenje ili usklađenost bilo kojeg softverskog alata u vezi sa sadržajem internetske stranice.

Koliko maksimalno dopuštaju primjenjivi propisi, TDH i s njim povezane treće strane nisu odgovorni za bilo kakvu štetu (običnu štetu, izmaklu dobit te neimovinsku štetu) nastalu zbog:

 • Vašeg pristupa i korištenja ili nemogućnosti pristupa i korištenja internetske stranice, njezinog sadržaja i funkcionalnosti,
 • bilo kojeg sadržaja objavljenog na internetskoj stranici,
 • bilo koje izjave ili ponašanja objavljenih ili učinjenih javno dostupnim na internetskoj stranici,
 • Vašeg ponašanja ili radnji, kao rezultata reakcije ili oslanjanja na bilo koji sadržaj i / ili funkcionalnosti dostupne na internetskoj stranici,
 • gubitka i / ili zabrane Vašeg pristupa internetskoj stranici, odnosno gubitka pristupa, brisanja, nemogućnosti spremanja, nemogućnosti stvaranja kopije ili promjena bilo kojih informacija i funkcionalnosti na internetskoj stranici,
 • bilo kakvog ponašanja ili sadržaja treće strane na internetskoj stranici, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kakvo klevetničko, uvredljivo ili nezakonito ponašanje drugih korisnika internetske stranice ili trećih strana,
 • bilo kojih drugih pitanja u vezi internetske stranice, njezinog sadržaja i funkcionalnosti.

Kao korisnik ove internetske stranice pristajete nadoknaditi nastalu (stvarnu) štetu TDH i povezanim trećim stranama, te braniti i osloboditi odgovornosti TDH i povezane treće strane od bilo kakvih zahtjeva, šteta, gubitaka, troškova (uključujući razumne odvjetničke naknade), a koji nastaju izravno ili neizravno iz Vašeg kršenja odredbi ovih Općih uvjeta, odnosno Vašeg pristupa i korištenja internetske stranice i njezinih funkcionalnosti.

Svaka obveza naknade štete u odnosu na Opće uvjete je trajna, odvojena i neovisna od ostalih naknada i nastavlja vrijediti i nakon prestanak važenja ovih Općih uvjeta u cijelosti ili djelomično ili prestanka Vašeg korištenja internetske stranice.

ZAVRŠNE ODREDBE

Na ove Opće uvjete primjenjuje se pravo Republike Hrvatske i pravo Europske unije, u mjeri u kojoj je isto primjenjivo uzimajući u obzir članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji.

Sve eventualne sporove nastale iz ovih Općih uvjeta ili njegovih promjena, TDH i korisnik će nastojati riješiti mirnim putem, a u slučaju nemogućnosti takvog rješavanja bit će nadležan sud u Zagrebu.

Ako je bilo koja odredba ovih Općih uvjeta u cijelosti ili djelomično nevažeća ili postane u cijelosti ili djelomično nevažeća, time se ne poništava valjanost ostalih odredbi Općih uvjeta ili Općih uvjeta kao cjeline. Svaka nevažeća odredba zamijenit će se razumnom odredbom koja je dopuštena zakonom i najbliže odgovara poslovnoj svrsi izvorne odredbe.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram